ChaptersCreator
< wróć do scenariuszy...

Import chapterów z pliku mp3

Niektóre programy do edycji dźwięku potrafią zapisać znaczniki (markery) jako rozdziały do pliku mp3. W takim wypadku potrzebujemy tylko sposobu, jak te chaptery wyciągnąć i wykorzystać do stworzenia opisu. Chapters Creator potrafi odczytać chaptery z pliku mp3 - wystarczy skorzystać z menu File i polecenia Open Mp3 file... lub przeciągnąć plik mp3 na okno programu. Dane z chapterów powinny pojawić się automatycznie: