ChaptersCreator
< wróć do scenariuszy...

Zapis chapterów do pliku mp3

Chaptery, poza tym że mogą być skopiowane do opisu odcinka, można także zapisać do pliku mp3. Ma to tę zaletę, że niektóre aplikacje do słuchania podcastów (np. Pocket Casts, Podcast Republic) robią użytek z takich danych i potrafią przeskakiwać między rozdziałami oraz wyświetlać skojarzone z rodziałami grafiki lub linki:

Pierwszym krokiem powinno być wczytanie pliku mp3, który będzie źródłem, do którego dodamy chaptery - robimy to za pomocą polecenia File-Open Mp3 File.. lub przeciągając plik mp3 bezpośrednio na okno programu. Teraz na karcie Tag editor możemy uzupełnić podstawowe dane pliku mp3, takie jak nazwa autora czy tytuł odcinka oraz wskazać plik graficzny, który stanie się okładką odcinka:

Zestawy tych danych można sobie zapisać pod dowolną nazwą jako preset, który później można po prostu wybierać z rozwijalnej listy.

Drugim krokiem jest wpisanie lub zaimportowanie chapterów (patrz scenariusze 1 i 2). Tym razem jednak można wypełnić także pozostałe kolumny: URL Label, URL oraz Image.

W miarę dodawania chapterów, na karcie Podcast description będzie się tworzyła tekstowa lista chapterów do umieszczenia w opisie.

Końcowym krokiem jest wybranie z menu File polecenia Save Mp3 file.... Podajemy nazwę nowego pliku (nie może to być plik źródłowy), po czym Chapters Creator zapisze plik, w którym osadzi wszystkie wybrane pliki graficzne oraz utworzy tagi, zawierające potrzebne dane. Teraz plik taki można opublikować.