ChaptersCreator
< wróć do scenariuszy...

Korzystanie z transkrypcji

Chapters Creator umożliwia wykorzystanie plików z transkrypcją w formacie .srt jako punktu wyjścia do edycji rozdziałów. Plik taki można wczytać do programu, a wówczas pokaże się specjalne okno podglądu z możliwością edycji:

Klikanie kolejnych linii transkrypcji przesuwa pozycję odtwarzania w głównym oknie Chapters Creatora, zatem można od razu odsłuchać dany fragment. Dwukrotne kliknięcie treści transkrypcji pozwala ją wyedytować, jeśli zauważymy jakiś błąd.

Będąc w określonym miejscu transkrypcji możemy dodać w nim nowy rozdział - wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie Insert chapter at this point. Oczywiście, działa także polecenie wstawiania rozdziału w głównym oknie, w sekcji odtwarzacza.

Jeśli transkrypcja wymaga przesunięcia czasowego, można to zrobić korzystając ponownie z menu kontekstowego, ale tym razem z polecenia Shift subtitles time. Przesunięciu ulegnie cała transkrypcja, a nie tylko zaznaczony wiersz.

Edytor transkrypcji umożliwia ponadto wyszukiwanie fraz i ich zastępowanie (w tym zastępowanie wszystkich znalezionych wystąpień). Tutaj UWAGA - edytor nie posiada funkcji cofania wprowadzonych zmian, co należy mieć na uwadze.

Tworzenie transkrypcji

Oprócz edycji gotowych plików .srt Chapters Creator umożliwia wykorzystanie programu Const-me Whisper, czyli "portu" aplikacji Whisper. Na razie korzystać można wyłącznie z wersji wspomaganej kartą graficzną GTX/RTX.

Aby uaktywnić integrację Chapters Creator, trzeba pobrać program Const-me Whisper w wersji cli.zip ze strony releases. Archiwum rozpakowujemy do katalogu whisper w katalogu Chapters Creatora.

Do tego potrzebujemy jeszcze tzw. modelu językowego, który należy pobrać ze strony projektu. Przykładowo, największy model to ggml-large-v1.bin, średni to ggml-medium.bin, zaś najmniejszy model to ggml-tiny.bin.

Plik modelu, np. ggml-large-v1.bin, wrzucamy także do katalogu whisper, obok istniejącego już tam programu main.exe. Tutaj uwaga - zauważyłem, że nowsze modele large, tzn. v2 i v3, nie współpracują poprawnie z programem Const-me Whisper, dlatego zalecam pobranie wersji v1, jeśli planujemy wykorzystanie tego właśnie dużego modelu.

Jeśli wszystko zrobiliśmy poprawnie i uruchomimy Chapters Creatora, w menu File powinna pojawić się nowa pozycja: Create subtitles file...:

UWAGA! Aby polecenie było aktywne, trzeba mieć wczytany jakiś plik mp3, który można poddać transkrypcji!