ChaptersCreator
< wróć do scenariuszy...

Tylko chaptery tekstowe w opisie odcinka

To najprostszy scenariusz. Uruchom Chapters Creatora. Odtwarzaj odcinek i zatrzymuj odtwarzanie w momencie, gdzie dobrze byłoby dodać nowy rozdział:

Aby dodać nowy rozdział, użyj przycisku Add chapter na dole tabeli. Zbędne rozdziały możesz usuwać przyciskiem Remove chapter.

Można także dodawać rozdziały w trakcie odtwarzania - warto wtedy zaznaczyć pole Ask for the title, wówczas po naciśnięciu przycisku wstawiania rozdziału (skrót klawiaturowy: F10) pojawi się okienko, w które można wpisać tytuł:

Po zakończeniu pracy rozdziały możesz zapisać do pliku - z menu File wybierz Save chapters file... i podaj nazwę pliku. Tak utworzony plik możesz w przyszłości wykorzystać, wczytując go na nowo do Chapters Creatora.

Na zakładce Podcast description możesz obejrzeć, jak wyglądają rozdziały w formacie serwisu Spotify (z listy poniżej pola tekstowego możesz też wybrać format YouTube lub JSON). Wystarczy je skopiować i wkleić do opisu odcinka przed publikacją.