ChaptersCreator
< wróć do scenariuszy...

Import chapterów z plików tekstowych

Niektóre programy do edycji dźwięku, np. Reaper czy Audacity, dają możliwość wstawiania tzw. znaczników (markerów, etykiet). Dzięki temu można już w trakcie obróbki odcinka podcastu dodawać takie znaczniki wraz z tytułami, a potem wyeksportować je w postaci pliku tekstowego lub csv.

Chapters Creator potrafi wczytać takie pliki i skonwertować je na chaptery. W tym celu użyj menu File i polecenia Open chapters file... lub przeciągnij plik ze znacznikami na okno Chapters Creatora. Jeśli program rozpozna format znaczników, wczyta je i wyświetli w postaci chapterów:

Teraz można już przejść na zakładkę Podcast description i skopiować chaptery w wybranym formacie do opisu podcastu.

Obecnie Chapters Creator potrafi odczytać tekstowe pliki z markerami z następujących programów: