ChaptersCreator

Lista zmian w kolejnych wersjach

Wersja 3.4

Wersja 3.3

Wersja 3.2

Wersja 3.1

Wersja 3.0

Wersja 2.9

Wersja 2.8

Wersja 2.7

Wersja 2.6

Wersja 2.5

Wersja 2.4

Wersja 2.3

Wersja 2.2

Wersja 2.0

Wersja 1.9

Wersja 1.8

Wersja 1.7

Wersja 1.6

Wersja 1.5

Wersja 1.4

Wersja 1.3

Wersja 1.2

Wersja 1.1

Wersja 1.0